Pierre-William Henry — Photographe

Chine Baoshan

fumeur de pipe à Minyin 大叔和煙 Garçon Baoshan 村里的小孩子 He ai qing 和愛清 He gen zheng 和根正 He hai rong 和海融 He hong lou 和紅樓 He hong mei 和紅梅 He ji gang 和集剛 He ji min 和集民 He jin he 和金合 He jin yuan 和金元 He jing an 和敬安 He li hua 和立花 He li qiu 和立秋 He ming yan 和眀雁 He qing hong 和青宏 He rui zhi 和瑞之 He shang fang 和尚鳳 He shang jing 和尚靜 He wen chun 和文春 He wen hua 和文花 He wen mei 和文梅 He xian cheng 和現誠 He yan chun 和雁春 He yi mi 和一米 He yun min 和雲敏 He zheng fang 和爭方 He zheng hui 和爭彗 He zheng qun 和爭群 He zhi hua 和志花 He zhi mian 和之免 Huan shen fen 桓沈芬 Li gen 李根 Li he song 李合松 Li ying zhong 李映中 Li yun 李雲 Li yun can 李雲參 Li yun hua 李雲花 Li yun xing 李雲星 Li zheng zhen 李爭珍 Liu wen 劉文 Mr. Li, Chef du village 李村長 Mu bo lei 木波蕾 Mu bo yuan 木波元 Mu jian qing 木健清 Mu quan 木全 Mu shang hua 木尚華 Mu shang wen 木尚文 Mu shang xu 木尚須 Mu shu he 木數合 Mu xiao dong 木小東 Mu yang fen 木漾芬 Mu zhi chang 木志長 Ru ba ming 儒拔眀 Wang mei jiu 王梅久 Xu chun jun 許春軍 Xu li fen 許立芬 Xu qiu fen 許秋芬 Xu shi hao 許石豪 Xu zhen wei 許珍薇 Xu zheng xiong 許爭雄 Yang hai bo 楊海波 Yang li 楊立 Yang li hua 楊立花 Yang zhao jie 楊照杰
SPIP | | Plan du site | RSS 2.0